Čakry

Čakrové svíčky nám pomáhají posilovat jednotlivé oblasti daných čaker, ke kterým se vztahují.

1.čakra (červená, kořenová) se jmenuje Muladhara a sídlí v rozkroku. Spojuje nás se zemí, dává nám pevnou půdu pod nohama, jistotu. Díky ní můžeme přežít, tvořit a budovat ve světě. Je zásobárnou energie, je základním kamenem pro vyšší čakry.

2.čakra (oranžová) se jmenuje Svadhisthana a sídlí nad pohlavními orgány blízko křížové kosti. Je centrem našich vztahů k jednotlivcům, hlavně k opačnému pohlaví v oblasti sexu. Také zde sídlí síla našich vztahů k moci a k penězům. Tato čakra obsahuje tvořivé rodící síly. U muže zahrnuje její působnost oblast pohlavních orgánů, které nesou v sobě tvořící impuls nového života. U ženy jsou to místa, kde se zrodí oplodněný nový život a roste chráněn v novou bytost.

3.čakra (žlutá) se jmenuje Manipura a sídlí v oblasti nad pupkem. Tato čakra je sluncem, sídlem naší osobnosti, naší síly. Řídí vztah k nám samotným, umožňuje nám žít v souhlasu se sebou, přivádí nás do styku s naší intuicí, kterou potřebujeme k přežití. Rozvoj vztahu k sobě zahrnuje také vytváření osobních hranic, které pomáhají budovat sebeúctu. Naše osobní hranice nám dovolují dosahovat životní cíle, aniž bychom byli nuceni manipulovat ostatními v boji o moc. Nedostatek naší osobní síly nám může přinést mnoho nejistot a vnitřních krizí, od neschopnosti věřit druhým k neschopnosti věřit sobě. Může to vést až ke ztrátě schopnosti jakkoli reagovat na své emoční potřeby.

4.čakra (zelená) se jmenuje Anaháta a je čakrou srdce. Spojuje současně tři spodní emoční čakry s horními třemi duchovními. Její funkce dává schopnost soucítit, vyciťovat a naladit se na jiné bytosti, vnímat krásu a harmonii přírody a umění a měnit to do pocitů. Její hlavní úloha je sjednocovat skrze lásku, vroucí a ničím nepodmíněnou.

5.čakra (světle modrá) se jmenuje Višuddhi a je to krční lotos komunikačního centra. Nachází se zde centrum lidských vyjadřovacích schopností, komunikace a inspirace, ale také naslouchání skrytým hlasům svého nitra. Díky ní dokážeme aktivně vyjádřit všechno, co uvnitř prožíváme, naše úmysly, přání, myšlenky a názory, smích i pláč. Pátá čakra spojuje jako most naše srdce a mysl, naši čtvrtou a šestou čakru. Její slabost omezuje komunikaci mezi srdcem a myslí. Vzniká blok energie, my se více orientujeme na mínění druhých a nevíme co skutečně chceme. Ztrácíme přístup k poselství své duše a zároveň také důvěru ve své intuitivní síly.

6.čakra (tmavě modrá) se jmenuje Ádžna a je místem „třetího oka“, oka moudrosti uprostřed čela nad kořenem nosu. Je to centrum intelektu, paměti, vůle a všech uvědomovacích procesů. Sídlí zde vyšší duchovní síly, nadsmyslové vnímání, intuice. Je-li šestá čakra více otevřená, člověk překonává hranice svého racionálního rozumu. Otevírá se mu mimosmyslové vnímání a nalézání Božské podstaty ve světě. Může se stát, že v určitých úrovních objevíme u sebe začínající schopnost jasnovidectví a jasnocítění. Vnitřní vidění a intuice nám otevírá cestu ke všem jemnějším rovinám bytí.

7.čakra (fialová) se jmenuje Sahasrára. Je sídlem nejčistšího kosmického vědomí a obsahuje vlastnosti a sílu všech nižších čaker. V tomto místě se realizuje stav Samádhi, manifestace Božského, sjednocení s Kosmem, místo ztotožnění se s Bohem.

Bílá svíčka – očistná, andělská

Když chceme do svého života povolat Anděle, značí nový začátek, očistění se od všeho starého a přivolání nového.

Translate »
0

Your Cart