Energie

To že jdou informace energie vložit do hmoty, je známo od pradávna, ale až poslední dobou se to podařilo prokázat i vědě.
Různé věci, předměty přebírají energii místa či lidí, kteří tyto předměty používají a to i leckdy pokud si to sami plně neuvědomují.
Proto není nic neobvyklého či nemožného, aby tato nádherná energie, která od božích bytostí přišla do těchto svíček a dostala se tak až k vám domů.
Tyto svíčky nejsou nikterak ovlivňovány mým vědomím, neboť v době kdy jsou vyráběny, nikdy dopředu nevím, k čemu budou a jaké energie do nich byla vložena a tak je to i s barvou, rozum mi říká, že bych měla udělat třeba červenou, neboť mi chybí, ale ve chvíli, kdy jdu pro barvu, tak v posledním okamžiku dostanu informaci o úplně jiné barvě, o které jsem třeba ani nepřemýšlela. Bytosti mi vysvětlily, že je to proto, neboť ve vesmíru je již jasný záměr o tom jakou energii mezi vás lidi je potřeba seslat. Vše je naprosto dokonalé.
Když jsou svíčky hotové a vyndám je z forem, tak většinou cítím velmi intenzivní energii, která se z nich line. Pokaždé je jiná a vnímám ji třeba přes jinou část na těle či přes jiný pocit. Někdy se mi odkryje hned, s jakým zaměřením daná svíčka přichází a kdo jí doprovází, jindy čekám i několik dní. Někdy je tato proluka důležitá proto, protože se ještě ve vesmíru přesně dotváří záměr, se kterým sem daná svíčka přichází a jindy je to i tím, že daný záměr je tam již dotvořen, ale mé vnitřní naladění neodpovídá přesnému načtení cenných informací, které nám sem byly dány.

Svíčky je dobré si zapálit každý den, byť jen na chvilku, neboť světlo má svou hlubokou mystiku. Je i symbolem zažehnutí světla v nás, v našich srdcích a v našich domovech. Vždy tomu tak bylo, ale dle mého cítění, v dnešní uspěchané době, kdy se lidé navíc stávají mnohem citlivějšími na energetické podměty, má pro nás ještě hlubší energetický význam zapálení svíce než dřív. Toto světlo se může stát našim průvodcem na cestách naší ochranou, očistou, prostředníkem k plnění našich přání, když si vždy symbolicky zapalujeme svíčku, aby světlo z ní mohlo vykonat své zázraky. Toto světlo doprovází i různí duchovní průvodci na naší cestě životem, ať jsou to andělé, archandělé, víly či nanebevzetí mistři. Díky zapálenému světlu si můžeme i každý den připomenout jiskru naděje v našich životech, kterou světlo rovněž symbolizuje.

Iveta

Translate »
0

Your Cart